Social Media

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Postaw mi kawę na buycoffee.to

Słownik: Grzegorz IX

Miniatura przedstawiająca Grzegorza IX z manuskryptu z ok. 1270.Domena publiczna.

Grzegorz IX był papieżem w latach 1227-1241. Zasłynął z wielu działań, takich jak promowanie postępu w prawie kanonicznym, reforma kościelna czy organizowanie inkwizycji. Z jego polecenia zebrano i ujednolicono prawo kościelne. Obowiązywało ono w całym Kościele do 1918 r. Wśród jego zasług warto też wymienić założenie uniwersytetu w Tuluzie i objęcie protektoratu nad Uniwersytetem Paryskim.

Za jego pontyfikatu prześladowanie heretyków stało się jedną z głównych misji Kościoła. W latach 1231-1233 powołał do życia instytucję inkwizycji, która bezpośrednio podlegała Stolicy Apostolskiej. Nakazał palenie heretyków na stosie. Do walki z nimi zaangażował dominikanów, których rozesłał po całej Europie w roli inkwizytorów. Wspierał też inne zakony m.in. franciszkanów i cystersów, które zwalczały herezje. 

W czerwcu 1233 r. wydał bulle Vox in rama, w której potępił lucyferianizm. W skrócie jest to system wierzeń oparty na judeochrześcijańskiej koncepcji dobra i zła. Wyznawcy za symbol zła uważają Lucyfera, którego jednak interpretują szerzej. Starożytne kultury uważały go bowiem za symbol oświecenia. Papież Grzegorz IX wezwał do zorganizowania krucjaty przeciwko nim. W kolejnych nawoływał do kolejnych krucjat przeciw heretykom. 

W bulli Vox in rama potępił czarne koty, które według niemieckiego duchownego i inkwizytora Konrada von Marburga miały być czczone przez heretyków jako wcielenie szatana. Odtąd właściciele takich zwierzaków musieli liczyć się z ryzykiem oskarżenia o czary i uczestnictwo w satanistycznych kultach. 

Opracowanie: Barbara Kranz oraz redakcja

Skip to content