Social Media

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Postaw mi kawę na buycoffee.to

Regulamin pręgierzowego konkursu 2/2023

1.Organizatorem konkursu jest portal historyczny pregierz.pl występujący w Internecie pod adresem: https://pregierz.pl

2.Konkurs trwa od dnia 13.02.2023 do dnia 26.02.2023 do godziny 10.00

3.Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

4.Dokumentem określającym zasady konkursu jest niniejszy regulamin

5.W konkursie mogą brać udział wszyscy Użytkownicy, którzy lubią portal pregierz.pl i są osobami pełnoletnimi.

6.Aby wziąć udział w konkursie, należy, wykonać następujące czynności na portalach społecznościowych które prowadzimy

Facebook – https://www.facebook.com/profile.php?id=100084638674194

Istagram – https://www.instagram.com/pregierz.pl/

 

A- zalajkować konkursowy post na naszych mediach społecznościowych, tj. na Facebooku lub Instagramie. [do wyboru]

B- w komentarzu pod tym postem(konkursowym) umieścić emotikonę albo słowo, która/które kojarzy się Wam z naszym portalem.

C- udostępnić 3 dowolne posty z naszych mediów społecznościowych (Facebook lub Instagram)

 

Należy, wykonać wszystkie te czynności łącznie (A+B+C), brak któregokolwiek działania uniemożliwia wzięcie udziału w losowaniu nagród.

7.Nagrodami w konkursie jest 5 książek o tematyce historycznej.

a) Gold H., Jednostka 731, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015 /1 egzemplarz

b) Ghesquière H., Rany są nadal zbyt głębokie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017/1 egzemplarz

c) Posner P, Farmaceuta z Auschwitz. Historia zwyczajnego zbrodniarza, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019 /2 egzemplarze

d) Wójcikiewicz J., Piękno przestępstwa. Prolegomena do estetyki sądowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020 /1 egzemplarz

8.Uczestnicy konkursu, którzy w wyniku losowania zostaną laureatami pręgierzowego konkursu 2/2023, zostaną o tym fakcie poinformowanie przez organizatora poprzez kontakt na mediach społecznościowych (Facebook lub Instagram)

Następnie zostaną poproszeni o podanie kontaktowego adresu e-mail, celem doprecyzowania pozostałych czynności związanych z przekazaniem nagród.

9.Kontakt z osobami, które wylosowały nagrody książkowe, będzie odbywał się z strony redakcji pregierz.pl z adresu e-mail: konkurs@pregierz.pl

10.W przypadku braku odpowiedzi ze strony laureata od momentu pierwszego kontaktu z pregierz.pl, trwającym dłużej niż 72godziny, organizator zastrzega sobie przekazanie nagrody, kolejnej osobie z listy uczestników konkursu.

11.Organizator konkursu nie przewiduje możliwości zamiany nagrody na ekwiwalent finansowy

12.Organizator portal pregierz.pl zastrzega sobie prawo do podania danych laureatów tego konkursu na swojej stronie internetowej https://pregierz.pl oraz w mediach społecznościowych prowadzonych w ramach portalu – w formie podania imienia i miejscowości podanej przez laureata, lub za jego zgodą również jego nazwiska.

13.W przypadku, kiedy zwycięzca konkursu po nawiązaniu kontaktu poprzez pocztę elektroniczną, nie powiadomi organizatora o danych do wysyłki w terminie 7 dni od otrzymania informacji, nagroda przepada.

14.Nagrody zostaną przesłane na wskazany przez zwycięzców adres pocztowy, tylko i wyłącznie za pośrednictwem firmy Inpost, na koszt organizatora. Wysyłka nagrody może odbyć się w dwojaki sposób:

a) wysyłka pod wskazany adres pocztowy

b) wysyłka do wskazanego paczkomatu firmy Inpost z podaniem jego lokalizacji lub numeru

15.Wysyłka nagród poza granice Polski, zawsze będzie indywidualnie ustalana, a jej sposób i koszt będzie opierał się na najtańszych wariantach cenowych firm kurierskich.

16.Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za problemy firmy kurierskiej w razie problemów z jej terminowym dostarczeniem.

17.W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy portalu pregierz.pl ani nikt z ich rodzin.

18.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu lub odwołania konkursu bez podania przyczyn.

19.Wykonanie czynności związanych z udziałem w konkursie pręgierzowym 2/2023 jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.

20.Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatora konkursu w celu przeprowadzenia konkursu, wysyłki nagród oraz publikacji danych laureatów (imię i miasto zamieszkania) na stronie internetowej i profilach w mediach społecznościowych.

21.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy techniczne lub inne przeszkody, które uniemożliwiają udział w konkursie.

22.W przypadku nieodebrania nagrody przez zwycięzcę w określonym terminie wyznaczanym na jej odbiór przez firmę kurierską Inpost nagroda przepada.

23.Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości danych podanych przez uczestników oraz prawo do unieważnienia zgłoszenia w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

24.W przypadku, kiedy uczestnik konkursu nie stosuje się lub w sposób jawny łamie zasady regulaminu konkursu, organizator – portal internetowy pregierz.pl może:

a) Odrzucić odpowiedź na pytanie konkursowe, jeśli zostanie uznana za niezgodną z regulaminem.

b) Wykluczyć uczestnika z dalszego udziału w konkursie.

c) Unieważnić nagrodę, jeśli zostanie uznane, że została ona zdobyta niezgodnie z regulaminem.

d) Zgłosić sprawę do odpowiednich organów, jeśli działanie uczestnika jest niezgodne z prawem.

e) Zastrzec sobie prawo do dalszych działań w przypadku niezgodnego z regulaminem korzystania z nagrody.

f) Informować innych uczestników konkursu o nieodpowiednim zachowaniu danej osoby.

25. Kwestie niezawarte w regulaminie reguluje Kodeks Cywilny

26. Organizator konkursu nie przechowuje ani nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu. Dane te są̨ wykorzystywane jedynie do realizacji niniejszego konkursu

27. Reklamacje i pytania związane z konkursem prosimy przesyłać́ drogą elektroniczną na adres konkurs@pregierz.pl

28.Decyzje organizatora są ostateczne i nieodwołalne.

Regulamin konkursu „Za co lubię pregierz.pl’’

1.Organizatorem konkursu jest portal historyczny pregierz.pl występujący w Internecie pod adresem: https://pregierz.pl

2.Konkurs trwa od dnia 30.01.2023 do dnia 05.02.2023 godzina 10.00

3.W konkursie mogą brać udział wszyscy Użytkownicy, którzy lubią portal pregierz.pl i są osobami pełnoletnimi.

4. Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać email na adres konkurs@pregierz.pl z tytułem wpisanym w temat e-maila: konkurs/pregierz.pl lub konkurs 1/2023 lub pregierz.pl

W treści e-maila wystarczy wpisać swoje imię i miejscowość zamieszkania, oraz odpowiedź na pytanie:

‘’Za co lubię portal pregierz.pl?

W odpowiedzi wymagane są minimum 3 słowa (każda dłuższa wypowiedź jest oczywiście jak najbardziej mile widziana)

Przykładowe odpowiedzi: ‘’bo jest ciekawy’’, ‘’zawiera ciekawe artykuły’’ itp.

5.Tylko e-maile z odpowiedziami na to pytanie wezmą udział w konkursie.

6. Nagrodami w konkursie są 3 książki o tematyce historycznej.

a)Bogusław Kwiatkowski, ‘’Poczet faraonów’’, Warszawa, 2021 Wydawnictwo Iskry

b)Karol Modzelewski, ”Barbarzyńska Europa”, Warszawa 2012 Wydawnictwo Iskry c)Zofia Wojtkowska, ”Saga rodu Czartoryskich”, Warszawa 2022 Wydawnictwo Iskry

7.Zwycięzców konkursu wybiera redakcja portalu pregierz.pl w drodze losowania spośród wszystkich zgłoszeń, nadesłanych drogą poczty elektronicznej, które spełniają warunki konkursu zawarte w regulaminie.

8. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej drogą e-mailową na adres, spod którego wysłali zgłoszenie do konkursu, najpóźniej w ciągu trzech dni od daty zakończenia konkursu.

9.Organizator portal pregierz.pl zastrzega sobie prawo do podania danych laureatów tego konkursu na swojej stronie internetowej https://pregierz.pl oraz w mediach społecznościowych prowadzonych w ramach portalu – w formie podania imienia i miejscowości podanej przez laureata, lub za jego zgodą również jego nazwiska.

10.W przypadku, kiedy zwycięzca konkursu nie powiadomi organizatora o danych do wysyłki w terminie 14 dni od otrzymania informacji, iż został zwycięzcą konkursu – nagroda przepada.

11.Nagrody zostaną przesłane na wskazany przez zwycięzców adres pocztowy, tylko i wyłącznie za pośrednictwem firmy Inpost. Wysyłka nagrody może odbyć się w dwojaki sposób:

a) wysyłka pod wskazany adres pocztowy

b) wysyłka do wskazanego paczkomatu firmy Inpost z podaniem jego lokalizacji lub numeru

12.Wysyłka nagród poza granice Polski, zawsze będzie indywidualnie ustalana, a jej sposób i koszt będzie opierał się na najtańszych wariantach cenowych firm kurierskich.

13.Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za problemy firmy kurierskiej w razie problemów z jej terminowym dostarczeniem.

14. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy portalu pregierz.pl ani nikt z ich rodzin.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu lub odwołania konkursu bez podania przyczyn.

16. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.

17. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatora konkursu w celu przeprowadzenia konkursu, wysyłki nagród oraz publikacji danych laureatów (imię i miasto zamieszkania) na stronie internetowej i profilach w mediach społecznościowych. 18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy techniczne lub inne przeszkody, które uniemożliwiają udział w konkursie.

19.W przypadku nieodebrania nagrody przez zwycięzcę w określonym terminie wyznaczanym na jej odbiór przez firmę kurierską Inpost nagroda przepada.

20. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości danych podanych przez uczestników oraz prawo do unieważnienia zgłoszenia w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

21.W przypadku, kiedy uczestnik konkursu nie stosuje się lub w sposób jawny łamie zasady regulaminu konkursu, organizator – portal internetowy pregierz.pl może:

a) Odrzucić odpowiedź na pytanie konkursowe, jeśli zostanie uznana za niezgodną z regulaminem.

b) Wykluczyć uczestnika z dalszego udziału w konkursie.

c) Unieważnić nagrodę, jeśli zostanie uznane, że została ona zdobyta niezgodnie z regulaminem.

d) Zgłosić sprawę do odpowiednich organów, jeśli działanie uczestnika jest niezgodne z prawem.

e) Zastrzec sobie prawo do dalszych działań w przypadku niezgodnego z regulaminem korzystania z nagrody.

f) Informować innych uczestników konkursu o nieodpowiednim zachowaniu danej osoby.

22.Decyzje organizatora są ostateczne i nieodwołalne.

Skip to content