Social Media

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Postaw mi kawę na buycoffee.to

Tag: kara

Pomimo powszechnego przekonania, iż Polska była „państwem bez stosów”, zapoczątkowane w późnym średniowieczu polowanie na czarownice nie ominęło naszego kraju, choć skala tego zjawiska była tu z pewnością mniejsza niż w sąsiednich Niemczech i innych krajach Europy Zachodniej.

Wiosna 1525 roku. Od dziesięciu miesięcy na ziemiach Rzeszy Niemieckiej trwa wojna chłopska – największe w dziejach Europy powstanie ludności wiejskiej przeciw feudałom. W zasadzie jest to seria powstań w poszczególnych dobrach ziemskich, szybko obejmująca kolejne, sąsiadujące ze sobą ziemie.

Skip to content