Social Media

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Postaw mi kawę na buycoffee.to

Ciekawostka: Szpitale

zorganizowaną formą pomocy dla osób ubogich stanowiły szpitale. Te pełniły bardziej funkcję przytułku dla biedoty niż miejsce zapewniające pomoc medyczną. Pierwsze szpitale pojawiły się w naszym kraju na przełomie XII i XIII wieku (wraz z zakonami). Funkcjonowały w większych miastach. Dopiero w epoce nowożytnej (XVI-XVIII w.) rozpowszechniły się w mniejszych miejscowościach i wsiach. Do XIX wieku pozostały w większości instytucjami kościelnymi. Powszechnym problemem było złe zarządzanie funduszami. Piotr Skarga pisał: […] ubodzy z szpitalów uciekać do żebraniny muszą […] nadawcy szpitalów oszukanie dusz swoich cierpią.

Skip to content