Social Media

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Postaw mi kawę na buycoffee.to

Ciekawostka: Nieobecność księży podczas egzekucji

Grafika z ciekawostką historyczną na stronie pregierz.pl, rozpoczynająca się słowami 'Czy wiesz, że...', przedstawiająca rolę duchownych podczas egzekucji w przeszłości. Opisuje scenę, w której duchowni towarzyszą skazanemu na karę śmierci, z uwagą na fakt, że ich obecność była oczekiwana, ale nie zawsze gwarantowana. Zaznacza znaczenie wybaczenia i pocieszenia dla skazanych w ostatnich chwilach ich życia.Na grafice jest także logo portalu pregierz.pl

duchowni towarzyszyli osobie skazanej na karę śmierci do ostatnich chwil. Usługi takie należały do powszechnych, ale nie bezpłatnych. Nieobecność księży podczas egzekucji odbierana była przez większość ludzi jako zachowanie naganne. W Legnicy (w 1737 roku) absencja duchownych podczas wieszania pewnego złodzieja koni wywołała spore niezadowolenie wśród mieszkańców. Skazani na śmierć w większości pragnęli w ostatnich chwilach życia wybaczenia, pocieszenia i rozmowy.

Skip to content