Social Media

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Postaw mi kawę na buycoffee.to

Ciekawostka: Przestępstwa popełniane przez katów

wśród katów i ich pomocników zdarzały się osoby o skłonnościach sadystycznych. Byli to awanturnicy, kryminaliści, alkoholicy, złodzieje itp. Często wchodzili w konflikt z prawem. Oprócz typowych przestępstw – kradzieże, bójki, zabójstwa – kaci popełniali wykroczenia związane ze swoim zawodem, np. uśmiercali bydło, by pozyskać dodatkowe korzyści materialne podczas wywózki padła. Najczęściej karą było osadzenie w areszcie. Jednak nie zawsze. Mistrzowie małodobrzy tracili życie także na urządzeniach przez siebie obsługiwanych. Dla przykładu: w 1580 roku (w Chełmsku Śląskim) powieszono kata z Broumova skazanego za kradzieże.

Skip to content