Social Media

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Postaw mi kawę na buycoffee.to

Maturzysta ''Czas'' nr 26/1933

Maturzysta, posiadający chlubne świadectwa, młody, zdrów, znający łacinę, grekę, niemiecki i franc. Obejmie jakakolwiek posadę czy korepetycje bodajże za samo mieszkanie i utrzymanie. Łaskawe zgłoszenia przyjmuje Kraków 1 Poste Restante Wiśniowski A. Zbigniew Nr. Legit. 73. (504-1-3)

Skip to content