Social Media

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Postaw mi kawę na buycoffee.to

Ciekawostka: Księgi kryminalne

w dużych miastach funkcjonowało wiele rodzajów ksiąg. Wyodrębnić można trzy główne grupy: księgi ogólne, administracyjno-finansowe i sądowe. W mniejszych miejscowościach często prowadzono jedną księgę łączącą wspomniane wyżej zagadnienia. W księgach radzieckich i ławniczych zamieszczano m.in. zawieranie umów, wpisy procesowe, nieprocesowe itp.  Wiele zależało od zwyczajów oraz sądownictwa w danym miejscu. Odrębnymi księgami były tzw. księgi kryminalne zawierające akta procesowe ważnych spraw karnych. Księgi tworzone były w kancelariach miejskich. Prowadził je pisarz otrzymujący dochody za wpisy.

Skip to content