Social Media

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Postaw mi kawę na buycoffee.to

Słownik: Gestapo

Hermann Göring Röhr. Domena publiczna
Heinrich Himmler. Domena publiczna

Gestapo, oficjalnie znane jako Geheime Staatspolizei, było tajną policją państwową III Rzeszy, utworzoną przez Hermanna Göringa w 1933 roku. Organizacja ta szybko stała się narzędziem terroru i represji w ramach systemu nazistowskiego. W 1934 roku Gestapo zostało umieszczone pod kontrolą SS, elitarnej organizacji paramilitarnej pod dowództwem Heinricha Himmlera. Himmler wykorzystał Gestapo do eliminacji politycznych przeciwników reżimu i wprowadzenia skrajnej polityki rasowej, która miała na celu utrzymanie „czystości rasowej” narodu niemieckiego.

Pod egidą Himmlera, Gestapo rozszerzyło swoją działalność na tereny okupowane przez Niemcy podczas II Wojny Światowej. Szczególnie znanym elementem ich działań była intensywna inwigilacja i prześladowanie Żydów, co prowadziło do ich masowych deportacji do obozów koncentracyjnych i zagłady. Gestapo również skupiało się na zwalczaniu wszelkiego rodzaju oporu wobec reżimu nazistowskiego, zarówno w Niemczech, jak i w okupowanej Europie. Wykorzystywali do tego brutalne metody, takie jak tortury, aresztowania i egzekucje. Po zakończeniu II Wojny Światowej w 1945 roku, Gestapo zostało oficjalnie rozwiązane, a jego działania zostały uznane za zbrodnie wojenne podczas Procesów Norymberskich.

Skip to content