Social Media

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Postaw mi kawę na buycoffee.to

Słownik: Dura lex, sed lex

Dura lex, sed lex to rzymska zasada prawnicza, która wyraża absolutną nadrzędność norm prawa. Jest to zasada, zgodnie z którą należy bezwzględnie stosować się do przepisów ustawy, niezależnie od ich uciążliwości oraz konsekwencji dla zobowiązanego.

Powiedzenie to przypisuje się Ulpianowi, rzymskiemu prawnikowi i jednemu z najważniejszych interpretatorów prawa w starożytnym Rzymie. Ulpian był znany z tego, że podkreślał znaczenie prawa jako fundamentalnej podstawy społeczeństwa i sprawiedliwości.

Dura lex, sed lex jest wyrazem idei, że prawo powinno być surowe, niezależnie od naszych osobistych preferencji. Oznacza to, że nie możemy samowolnie wybierać, które przepisy prawa chcemy przestrzegać, a które ignorować. Nawet jeśli uważamy pewne przepisy za niesprawiedliwe, musimy je przestrzegać, a niezgodność z nimi może prowadzić do konsekwencji prawnych.

Ta zasada podkreśla także równość wobec prawa. Każdy obywatel, niezależnie od swojego statusu społecznego czy wpływów, powinien podlegać tym samym normom prawnym. W ten sposób zapewniona jest obiektywność i sprawiedliwość w systemie prawnym.

Jednocześnie „Dura lex, sed lex” nie wyklucza potrzeby ewentualnej zmiany przepisów, jeśli są one powszechnie uważane za niesprawiedliwe. Może stanowić impuls do dyskusji na temat reformy prawa i dążeń do ustanowienia bardziej sprawiedliwego systemu prawno-społecznego.

Powiedzenie to przypomina nam, że prawo jest fundamentem społeczeństwa i sprawiedliwości. Wprowadza pewność prawa, niezależnie od naszych osobistych przekonań. Jednocześnie otwiera dyskusję na temat potrzeby krytycznego myślenia i doskonalenia prawa w celu zapewnienia bardziej sprawiedliwego i równego społeczeństwa.

W sumie, „Dura lex, sed lex” jest merytorycznym podsumowaniem filozofii prawa, które nakazuje poszanowanie prawa niezależnie od naszych indywidualnych opinii. Jest to fundamentalna zasada, która przyczynia się do utrzymania porządku i sprawiedliwości w społeczeństwie, choć jednocześnie otwiera dyskusję na temat doskonalenia i poprawy prawa dla dobra całego społeczeństwa.

Opracowanie: redakcja

Skip to content