Social Media

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Postaw mi kawę na buycoffee.to

Ciekawostka: Domy poprawcze

pierwsze domy poprawcze (łac. domus correctionis) powstały we Włoszech na początku XVIII wieku. Skupiały się na próbie resocjalizacji poprzez pracę przymusową. W podobnym czasie domy te powstawały także w Niemczech i Polsce (zwane cuchthausami). Pierwszy dom poprawy na terenach naszego kraju został założony przez Adama Rostkowskiego w Warszawie (1736 rok). Przebywający w nim ludzie pracowali fizycznie w ogrodach, tokarniach i przędzalniach. Nauki duchowne i postna dieta miała przekonać podopiecznych do moralniejszego życia. Gdy to nie pomagało — stosowano kary cielesne.

Skip to content