Social Media

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Postaw mi kawę na buycoffee.to

Girolamo Fracastoro choroby zakaźne

w połowie XVI wieku – nauczyciel, poeta oraz lekarz – Girolamo Fracastoro uznał, że choroby zakaźne rozprzestrzeniają się za pomocą drobnych cząstek przenoszonych przez kontakt pośredni lub bezpośredni
z zarażonym. Jego teoria została potwierdzona 300 lat później (wcześniej była niezgodna z oficjalnym zdaniem wielu uczonych, jednak w praktyce chętnie z niej korzystano).

Skip to content