Social Media

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Postaw mi kawę na buycoffee.to

oprawa

prawo stanowe regulowało stosunki majątkowe małżonków. W prawie ziemskim wykształcił się tzw. rząd posagowy. Kobieta powinna posiadać posag wyznaczony przez rodziców (jeśli żyją) albo braci za radą bliskich krewnych. Posag stanowił część spadkową córki. Mąż z kolei, przyjmując posag, musiał odwzajemnić go w formie wiana (czyli darowizny dla małżonki). Następnie następowała tzw. oprawa – zapisanie posagu i wiana w formie wpisu w księgach sądowych. Oprawa obejmowała połowę majątku mężowskiego (także z dworem i gruntami).

Skip to content