Social Media

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Postaw mi kawę na buycoffee.to

wyświęcenie

wypędzenie z miasta (tzw. relegacja) odbywało się przy świetle pochodni – stąd też ówczesne nazewnictwo tej kary, czyli wyświecenia. Kara zaczynała się od złożenia przysięgi pokoju dla miasta. Po niej skazanego chłostano przy pręgierzu, piętnowano albo ucinano delikwentowi ucho. Po tych czynnościach wyprowadzano skazanego z miasta w kierunku bramy (w formie pochodu hańbiącego). Pochodnie były koloru czarnego (kolor śmierci i żałoby), a skazanemu do ręki dawano słomę, którą palono za murami miejskimi.

Skip to content