Social Media

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Postaw mi kawę na buycoffee.to

pogrzebanie zwłok samobójcy

na miejsce pogrzebania zwłok samobójcy wybierano najczęściej rozstaje dróg. Wierzono, że dusza tej osoby będzie miała problem ze znalezieniem właściwej drogi powrotnej i przez to nie zagrozi żyjącym. Podobnie czyniono z wyniesieniem ciała samobójcy z np. domu. Kat albo rakarz transportował zwłoki twarzą do dołu, często przez specjalnie wybitą dziurę w dachu, ścianie albo wyrzucając ciało przez okno. Czynności te miały odzwierciedlenie w wierzeniach – zła dusza musiała zostać zmylona. Wierzono również, że samobójcza śmierć mogła sprowadzić m.in. choroby, zniszczenie plonów, a nawet złą pogodę.

Skip to content