Social Media

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Postaw mi kawę na buycoffee.to

wieża dolna oraz górna

w średniowieczu oraz wczesnej nowożytności, do wykonywania kary pozbawienia wolności, wykorzystywano wieże zamkowe oraz baszty obronne. Rozróżniamy dwie kary tego typu – wieży dolnej oraz górnej. Pierwszy rodzaj tej kary odbywano w najniższej kondygnacji pozbawionej otworów okiennych. Wyższe kondygnacje wież zapewniały dostęp do okien, kominka i wygodniejszych miejsc do spania (w przeciwieństwie do lochów, gdzie więźniowie tłoczyli się na zimnym oraz wilgotnym dnie). Sądy miejskie oraz cechowe m.in. Krakowa, Lwowa, Poznania, Warszawy i Wilna skazywały na tę karę do końca XVIII wieku.

Skip to content