Social Media

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Postaw mi kawę na buycoffee.to

małe groby

ciało osoby skazanej na śmierć mogło być wystawiane (na różne sposoby) na widok publiczny albo grzebane w miejscu straceń. Zwłoki często wciskano i upychano do zbyt małych grobów wykonanych szybko i mało precyzyjnie; świadczą o tym badania archeologiczne. Szkielety skazanych posiadają np. podkurczone nogi. W 1598 roku w Jaworze, jedna ze skazanych, zwróciła się do miejscowego kata z uwagą dotyczącą zbyt małego grobu, który miałby pomieścić jej ciało.

Skip to content