Social Media

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Postaw mi kawę na buycoffee.to

szubienica

szubienica jest najstarszym znanym urządzeniem do wykonywania kary śmierci na terenach naszego kraju. Wspominali o niej w swych dziełach Gall Anonim, Wincenty Kadłubek oraz Jan Długosz,
a wzmianka opisująca wygląd tego narzędzia znajduje się
w kronice wielkopolskiej.

szubienica & magiczne rośliny

obszar na którym stała szubienica otoczony był aurą tajemniczości. Na tym terenie osoby parające się czarami miały pozyskiwać części ciał wisielców, a także wykorzystywać sznury (służące do wykonania kary) jako cenne elementy ludowej medycyny. Wyrastały tam ponoć z ziemi również magiczne rośliny.

ciało skazanego & szubienica

w wielu przypadkach ciało skazanego na karę śmierci poprzez powieszenie pozostawało na szubienicy do czasu całkowitego rozkładu.Po tym czasie kat grzebał szczątki nieopodal szubienicy albo wrzucał je do piwnicy murowanego stryczka. Mistrz małodobry mógł otrzymać także zlecenie usunięcia zwłok z szubienicy w przypadku wizytacji w okolicach znamienitego gościa.

o szubienicy słów kilka

Szubienica – konstrukcja, zazwyczaj drewniana, wykonana z poprzecznej belki wspartej na słupie lub dwóch słupach, służąca do wykonania kary śmierci przez powieszenie. Osobom skazanym na śmierć przez powieszenie zakłada się na szyję stryczek. Jest to jeden z najstarszych na świecie sposobów wykonywania kary śmierci. Oprócz drewnianych konstrukcji pojawiały się również szubienice murowane, stosowane w zachodniej części Europy, ale również m.in. na Śląsku.

Slide 1
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
Button Text
Slide 2
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
Button Text
Slide 3
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
Button Text
Skip to content