Social Media

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Postaw mi kawę na buycoffee.to

ceremoniał przekazania pręgierza

w Jeleniej Górze (w 1754 roku) stwierdzono, że miejski pręgierz nie został przekazany w ręce kata zgodnie z tradycją. Zgromadzono na rynku przedstawicieli magistratu oraz cechów rzemieślniczych – murarzy, kowali i cieśli. Każdy z nich musiał uderzyć młotkiem pręgierz trzykrotnie (w imię Trójcy Świętej, magistratu i króla pruskiego). Po tej czynności miejski kat uderzył słup hańby swoim mieczem, co było równoznaczne z odebraniem pręgierza. Ceremoniał przekazania został zakończony.

Skip to content