Social Media

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Postaw mi kawę na buycoffee.to

mir miejsca

mirem miejsca (czyli ochroną prawną) objęte były kościoły, cmentarze przykościelne i klasztory. Przestępstwo popełnione w tych miejscach było karane surowiej niż na obszarach tej ochrony pozbawionych. Wzmożona ochrona znana była w prawie polskim, niemieckim oraz chełmińskim.

Skip to content