Social Media

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Postaw mi kawę na buycoffee.to

chłosta

chłosta była najczęściej karą na honorze i czci, jednak tylko wtedy, gdy kat (albo inna osoba do tego oddelegowana) wykonywała ją publicznie, np. przy pręgierzu. Wymierzane razy np. w podziemiach miejskiego ratusza sprawiały, że kara ta była zwyczajną karą cielesną. Chłosta była także nieodzownym elementem relegacji skazanych z miasta.

Skip to content