Social Media

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Postaw mi kawę na buycoffee.to

Pręgierzowe ciekawostki

odpowiedzialność za tortury bez podstawy prawnej

za stosowanie zbyt okrutnych mąk i tortur bez podstawy prawnej groziła odpowiedzialność, która niestety nie była dobrze określona. Bartłomiej Groicki (nowożytny znawca praw) pisał: Byłby sędzia w takim podejrzeniu, jeśliby się słusznie nie wywiódł, iż w tej mierze naśladował prawa albo zwyczaju, łaskawości, mając Pana Boga przed oczyma i sprawiedliwość jego. Znamy jeden przypadek zapłacenia odszkodowania za niesłuszne tortury; w 1722 roku – Lewek (krakowski Żyd) – miał zapłacić pokrzywdzonemu 80 florenów.
Inne dotyczące tortur
Grafika przedstawiająca tortury średniowiecza, w tym wyciąganie kości ze stawów i użycie gorącej siarki oraz łoju
Skip to content