Social Media

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Postaw mi kawę na buycoffee.to

Kategoria: Ciekawostka

Strona głównaCiekawostka

Ciekawostka: Stefan Batory i wino Stefan Batory znał wartość wina, wszak pochodził z kraju znanego z trunku opus divinum (łac. boskie dzieło; tokaj wytwarzany u zbiegu Bodrogu i Cisy). Dzień zaczynał od maczania chleba w winie. Ówcześni lekarze - Mikołaj Bucella i Szymon Simonides - przestrzegali króla, by nie pił wina od rana. A jeśli …

Ciekawostka: Przestępstwa popełniane przez katów wśród katów i ich pomocników zdarzały się osoby o skłonnościach sadystycznych. Byli to awanturnicy, kryminaliści, alkoholicy, złodzieje itp. Często wchodzili w konflikt z prawem. Oprócz typowych przestępstw - kradzieże, bójki, zabójstwa - kaci popełniali wykroczenia związane ze swoim zawodem, np. uśmiercali bydło, by pozyskać dodatkowe korzyści materialne podczas wywózki padła. …

Ciekawostka: Epidemia dżumy w Krakowie (2 poł. XVII wieku) w drugiej połowie XVII wieku Kraków zmagał się z epidemią dżumy. Zachowano stare ordynacje ale także wprowadzono niektóre nowe. Izolowanych chorych podzielono na trzy kategorie: chorzy z oznakami zarazy na ciele, podejrzani przebywający w otoczeniu pierwszej grupy oraz żebracy i ludzie luźni (roznoszący chorobę). Wybudowano specjalne …

Ciekawostka: Milczenie skazanego na torturach milczenie skazanego na torturach odczytywano i tłumaczono inaczej niż jego niewinność. Kazimierz Jagiellończyk w 1468 roku ustanowił tzw. sudiebnik, który stwierdzał, że jeśli podejrzany o kradzież nie wyzna swoich uczynków to ma być skazany na śmierć jako ""zielenin"" (""bo ziele zna""). Przepis ten powtórzono także w statutach litewskich. Ówczesny znawca …

Ciekawostka: Gigantyzm i karłowatość we wczesnym średniowieczu średnia wysokość ciała wynosiła: dla kobiet - 165 cm, dla mężczyzn - 170 cm. Do tych liczb zaliczają się także osoby niskorosłe i wysokorosłe. Byli to ludzie zmagający się z karłowatością oraz gigantyzmem. W okolicach Łekna (Wielkopolskie) odkryto pochówek niskorosłego mężczyzny, który zmarł w wieku 35-40 lat i …

Ciekawostka: Maski hańbiące maski hańbiące zakładano odbywającym karę na czci już od XIII wieku. Narzędzie było wykonane najczęściej z metalu i przybierało różne kształty np. głowy świni, osła lub diabła. Kształt odpowiadał popełnionemu przestępstwu. Dla przykładu świński łeb oznaczał przestępstwo przeciwko moralności, a maska z wystającym językiem oznaczała osobę, która dopuściła się pomówienia. Dodatkowo przy …

Ciekawostka: Areszt tymczasowy pewne reguły stosowania aresztu tymczasowego znane były w prawie miejskim (inaczej niż w przypadku prawa ziemskiego/szlacheckiego gdzie przywilej neminem captivabimus nisi iure victum gwarantował szlachcie nietykalność osobistą). Reguły te odnaleźć można w średniowiecznych źródłach prawa: Zwierciadle Saskim oraz Wichbildzie magdeburskim. Posługiwano się tzw. gorącym prawem trwającym 24 godziny. Przyłapany na gorącym uczynku …

Ciekawostka: Spalenie wraz z szubienicą na stałym miejscu straceń, obok murowanej szubienicy, budowano także pomocnicze, drewniane narzędzie do wykonania egzekucji (jednej albo specjalnie dla określonej grupy społecznej - np. Żydzi, także w związku z popełnionym przestępstwem - np. świętokradztwo). Praska Izba Apelacyjna w 1693 roku wydała zalecenia dla ławników z Międzylesia. Dotyczyły skazanego Adama Glaßera i jego żony. …

Ciekawostka: Domy poprawcze pierwsze domy poprawcze (łac. domus correctionis) powstały we Włoszech na początku XVIII wieku. Skupiały się na próbie resocjalizacji poprzez pracę przymusową. W podobnym czasie domy te powstawały także w Niemczech i Polsce (zwane cuchthausami). Pierwszy dom poprawy na terenach naszego kraju został założony przez Adama Rostkowskiego w Warszawie (1736 rok). Przebywający w …

Ciekawostka: Sąd ziemski sąd ziemski (iudicium terrestre)  w założeniu miał zajmować się sprawami szlachty osiadłej występującej w roli pozwanych. W praktyce były to sprawy cywilne w ówczesnym pojmowaniu - takie,  w których dochodzono odszkodowania (również tzw. zabójstwo cywilne). W składzie takich sądów występowali: sędzia, podsędek i pisarz ziemski. Gromadzono się na sesje sądowe dwa albo …

Skip to content