Social Media

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Postaw mi kawę na buycoffee.to

Ciekawostka: Areszt tymczasowy

pewne reguły stosowania aresztu tymczasowego znane były w prawie miejskim (inaczej niż w przypadku prawa ziemskiego/szlacheckiego gdzie przywilej neminem captivabimus nisi iure victum gwarantował szlachcie nietykalność osobistą). Reguły te odnaleźć można w średniowiecznych źródłach prawa: Zwierciadle Saskim oraz Wichbildzie magdeburskim. Posługiwano się tzw. gorącym prawem trwającym 24 godziny. Przyłapany na gorącym uczynku sprawca winien pozostać w więzieniu, a sędzia nie powinien wyrażać zgody na rękojemstwo (poręczenie). 

Skip to content